top of page

Sæt dit brand i spil 

Vi hjælper virksomheder til synlighed via PR, influencer marketing og journalistisk funderet kommunikation. 

 

Samtidig har vi stor erfaring med både forberedelse og håndtering af mediekriser og issue management for enkeltpersoner såvel som virksomheder. 

KOMPETENCER

bottom of page